Protein C

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Ispitivanja hemostaze

Tehnika ispitivanja

Koagulaciona metoda

Medicinske indikacije

↓ponovljeni pobačaji, venske tromboze, DIC, infekcije, deficijencija vitamina K

Tip i kolicina uzorka

cP

Stabilnost analita

24 sata na 2-8

Obrtno vreme

8 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena