CK-MB

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑infarkt miokarda, operacija, bolesti mišića, vežbanje

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

8 sati na 15-25˚C, 8 dana na 2-8˚C, 4 nedelje na -15 do -25˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena