APCR

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Ispitivanja hemostaze

Tehnika ispitivanja

EIA

Medicinske indikacije

↓nasledna patološka rezistencija na aktivisan protein C;pacijentkinje za ponavljanim pobačajima ili komplikacijama u trudnoći, udruženo sa mutacijama genama za Faktor V

Tip i kolicina uzorka

cP 0,5 ml

Stabilnost analita

1 dan na 2-8

Obrtno vreme

8 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena