Baktrim c7

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Pojedinačni alergeni

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↑alergija na lek

Tip i kolicina uzorka

Serum 0,3 ml

Stabilnost analita

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena