CRP

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑protein akutne faze

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

10 dana na 20-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena