Delta-aminolevulinska#kiselina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Hromatografija

Medicinske indikacije

↑akutna porfirija, intoksikacija olovom

Tip i kolicina uzorka

24h urin, 10 ml

Stabilnost analita

24 sata na 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena