dU-Albumini#Mikroalubuminurija

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑dijabetična nefropatija

Tip i kolicina uzorka

U, dU, CSF 0,3 ml

Stabilnost analita

Urin: 7 dana na 15-25

Obrtno vreme

8 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena