dU-Albumini#Mikroalubuminurija

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑dijabetična nefropatija

Tip i kolicina uzorka

U, dU, CSF 0,3 ml

Stabilnost analita

Urin: 7 dana na 15-25°C, 30 dana na 2-8°C, 6 meseci na -15 do -25°C CSF: 3 dana na 2-8°C, 6 meseci na -15 do -25°C, nedefinnisano od -60 do -80°C

Obrtno vreme

8 sati

Cena

800

Potrebno je ukljuciti

Napomena