Ambrosia elatior W1

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Pojedinačni alergeni

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

↑Alergija

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8 ºC duže na -20 ºC

Obrtno vreme

7-10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena