Amoxicillin c204

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Pojedinačni alergeni

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

↑alergija na lek

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

Obrtno vreme

7-10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena