Glukoza

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotemetrija

Medicinske indikacije

↑dijabetes, hiperfunkcija nadbubrežne žlezde, hipertiroidizam, karcinom pamkreasa ↓terapija insulinom, bolesti jetre, idiopatska

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, oP, dU (glacijalna sirćetna kiselina), CSF

Stabilnost analita

8 sati na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena