Bris cerviksa i vagine#mikoloski

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Aerobna kultura

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

3 dana

Cena

500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa

Napomena