Elektroforeza hemoglobina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Elektroforeza

Medicinske indikacije

talasemija

Tip i kolicina uzorka

edta puna krv, ceo uzorak

Stabilnost analita

24 sata na 2-8˚C

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena