Kalijum

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ISE

Medicinske indikacije

↑dehidratacija ili šok, jake opekotinama, dijabetična ketoacidozoa i bubrežna retencijoa kalijuma ↓smanjen unos kalijuma putem ishrane ili prekomerni gubitak kalijuma iz organizma usled prolongiranog povraćanja, dijareje ili povećane bubrežne ekskrecije

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

14 dana na 15-25ºC 14 dana na 2-8 ºC duži period na -15 do -25 ºC

Obrtno vreme

6 sati

Cena

210

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena