Elektroforeza proteina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Elektroforeza

Medicinske indikacije

monoklonalne gamapatije( u kombinaciji sa imunofiksacijom), α1 antitripsin deficijencija, nefrotski sindrom, inflamatorni procesi udruženi sa infekcijom, bolesti jetre, autoimune bolesti

Tip i kolicina uzorka

S, 0,3 ml

Stabilnost analita

20-25˚C 7 dana 2-8˚C 1 mesec -20˚C 2 meseca

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena