Fosfor neorganski

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑neoplazme osteoklasta, acidoza,tireotoksikoza, intoksikacija vit.D, bubrežna insuficijencija ↓hipoparatiroidizam,nedostatak vit.D

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,3 ml

Stabilnost analita

24 sata na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena