Mokraćna kiselina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

dijagnostika i lečenje brojnih renalnih i metaboličkih poremećaja, uključujući renalnu insuficijenciju, giht, leukemiju, psorijazu, izgladnelost ili ostala stanja gubljenja težine, kao i stanja pacijenata koji primaju citotoksične lekove

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP, dU 0,3 ml

Stabilnost analita

serum/plazma: 5 dana na 4-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

160

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena