Gvozdje

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotemetrija

Medicinske indikacije

↑intoksikacija gvožđem, hemohromatoza ↓anemija

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 15-25ºC 3 nedelje na 2-8 ºC više godina na -15 do -25 ºC

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena