Sputum#bakteriološki i mikološki

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Mikrobiološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Kultura

Medicinske indikacije

Infekcija

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

3 dana

Cena

650

Potrebno je ukljuciti

Napomena