Okultno krvarenje

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

Obrtno vreme

3 sata

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena