HbA1c IFCC

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑dijabetes (procena efikasnosti regulacije)

Tip i kolicina uzorka

ePK ceo uzorak

Stabilnost analita

14 dana na 2-8˚C 14 dana – 20˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena