HDL holesterol

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

Procena rizika za kardiovaskularne bolesti

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena