Holesterol

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

otkrivanje rizika od ateroskleroze i u dijagnostici i lečenju poremećaja kod kojih su povećane vrednosti holesterola, kao i metaboličkih poremećaja lipida i lipoproteina

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena