VZV IgG

Grupa

Mikrobiologija

Podgrupa

Serološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑Infekcija - varičela(ovčije boginje), herpes zoster

Tip i kolicina uzorka

S, 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8 C, duži period na -20 C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

1100

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena