Holinesteraza

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑ deca 5.god. hiperlipidemije, psorijaza,astma,alkoholizam ↓oboljenja jetre,infarkt miokarda,trovanje organofosfornim insekticidima,kolagena oboljenja

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

15 dana na 2-8

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena