MaterniT Genom

Grupa

Molekularna dijagnostika

Podgrupa

Genetska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Prenatalna dijagnostika

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

10 dana

Cena

143300

Potrebno je ukljuciti

Napomena