Trigliceridi

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑ nasledne ili sekundarne: dijabetes melitus, nefroza, opstrukciju žučnih puteva i metaboličke poremećaje povezane sa endokrinim oboljenjima

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,3 ml

Stabilnost analita

5 -7 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena