Jod iz urina

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ICP-MS

Medicinske indikacije

praćenje nivoa joda

Tip i kolicina uzorka

U slučajni - potreban je i nivo kreatinina

Stabilnost analita

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena