Kalcijum

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑hiperparatiroidizam, hipervitaminoza D, multipli mijelom, neoplazme kostiju, metastaze karcinoma dojke, prostate, štitne žlezde i pluća ↓hipoparatiroidizam, steatorea, nefroza, pankreatitis, nedostatak vit.D

Tip i kolicina uzorka

S, hP, 0,2 ml

Stabilnost analita

S,hP: 7 dana na 15-25˚C 3 nedelje na 2-8 ˚C 8 meseci na -15 do -25 ˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena