U-Kalcijum

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑hiperparatiroidizam, hipervitaminoza D, multipli mijelom, neoplazme kostiju, metastaze karcinoma dojke, prostate, štitne žlezde i pluća ↓hipoparatiroidizam, steatorea, nefroza, pankreatitis, nedostatak vit.D

Tip i kolicina uzorka

u, dU 0,2 ml

Stabilnost analita

u, dU: 2 dana na 15-25˚C 4 dana na 2-8 ˚C 3 nedelje na -15 do -25 ˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena