Krupan hiruriški materijal (2 uz, do 15 kalupa)

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena