Citološki pr. sekreta obe dojke

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

2500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena