Papanicolaou

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena