Receptori za dojku#E, P, HER2, Ki67

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunohistohemija

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena