Krupan hir. mat. (1 uz,>15kal)

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

8000

Potrebno je ukljuciti

Napomena