Krupan hir.mat.(1 uz.,7 kal.)

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

4500

Potrebno je ukljuciti

Napomena