U-Kalijum

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ISE

Medicinske indikacije

↑dehidratacija ili šok, jake opekotinama, dijabetična ketoacidozoa i bubrežna retencijoa kalijuma ↓smanjen unos kalijuma putem ishrane ili prekomerni gubitak kalijuma iz organizma usled prolongiranog povraćanja, dijareje ili povećane bubrežne ekskrecije

Tip i kolicina uzorka

u, du 0,3 ml

Stabilnost analita

10 dana na 2-8 ˚C duži period na -15 do -25 ˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena