Krupan hiruriški materijal (1 uz, 7 kalupa)- 2 puta

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 dana

Cena

9000

Potrebno je ukljuciti

Napomena