Punkciona citologija

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

Cena

1500

Potrebno je ukljuciti

Napomena