Mastektomija

Grupa

Patologija

Podgrupa

Histopatološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

Stabilnost analita

Obrtno vreme

5 dana

Cena

8000

Potrebno je ukljuciti

Napomena