Kisela fosfataza#ukupna

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑benigna hiperplazija i karcinom prostate, osteoporoza, hiperparatiroidizam, osteogeni sarkom, multipli mijelom, metastaze na kostima

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

24h na 15-25˚C 3 dana na 2-8 ˚C 6 meseci na -20 ˚C (zakiseliti serumu 1 kap sirćetne kiseline na 1ml seruma)

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena