Koproporfirini

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Hromatografija

Medicinske indikacije

↑kongenitalna eritropoetska porfirija, hereditarna koproporfirija

Tip i kolicina uzorka

dU tamna boca

Stabilnost analita

2-8˚C 24h 30 dana -20˚C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena