Kreatinin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑akutna i hronična bubrežna insuficijencija

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, U dU 0,2 ml

Stabilnost analita

serum/plazma: 7 dana na 15-25˚C 7 dana na 2-8˚C 3 meseca na -15 do -25 ˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena