U-Kreatinin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑akutna i hronična bubrežna insuficijencija

Tip i kolicina uzorka

U, dU 0,2 ml

Stabilnost analita

urin (bez konzervansa 2 dana na 15-25˚C 6 dana na 2-8˚C 6 meseci na -15 do -25˚C urin(sa konzervansa 3 dana na 15-25˚C 8 dana na 2-8 ˚C 3 nedelje na -15 do -25 ˚C

Obrtno vreme

7 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena