Kreatinin klirens

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

S, dU 0,5 ml

Stabilnost analita

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena

Za određivanje klirensa kreatinina neophodno je pripremiti 24 h urin i uzorkovati krv.