Metanefrin u urinu

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑feohromocitom

Tip i kolicina uzorka

dU(ph<3; 6M HCl)

Stabilnost analita

24 sata 2-8 °C 1 mesec -20°C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

2800

Potrebno je ukljuciti

Napomena