Lipaza

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑pankreatitis

Tip i kolicina uzorka

S, 0,2 mL

Stabilnost analita

7 dana 15 - 25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena