Litijum

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Plamena fotometrija

Medicinske indikacije

Praćenje terapije

Tip i kolicina uzorka

S, 0,2 ml

Stabilnost analita

20-25˚C 1 dan 4-8˚C 7h 6 meseci -20°C

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena