Magnezijum

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑bubrežna insuficijencija, povećan unos ↓hronični alkoholizam, pothranjenost, laktacija, akutni pankreatit, hipotiroidizam.

Tip i kolicina uzorka

S, hP dU 0,3 ml

Stabilnost analita

Serum/plazma: 7 dana na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena