Metanefrin u plazmi

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑feohromocitom

Tip i kolicina uzorka

eP, 0,5 ml

Stabilnost analita

6 sati 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena