17-ketosteroidi

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

HRG

Medicinske indikacije

↑adrenalni tumor, kongenitalna adrenalna hiperplazija, Kušingov sindrom, karcinom ovarijuma, karcinom testisa, policistična bolest ovarijuma ↓Adisonova bolest, kastracija, hipopituitarizam, miksedem, nefroza

Tip i kolicina uzorka

10 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Napomena